instagram

Joustavaa IT-konsultointia

Wiimalaiset auttavat kesyttämään pahimmatkin puhurit ja myrskyt. Muuttuvassa maailmassa autamme asiakkaitamme luovimaan kohti valoisampaa tulevaisuutta. Teemme töitä suurella sydämellä, aina asiakkaidemme etuja ajatellen. Meitä on kuvattu sitkeiksi, suoriksi ja rohkeiksi – emme pelkää etsiä uudenlaisia ratkaisuja ja tarpeen vaatiessa lapiomme vaikka uusia polkuja keskelle lumikinoksia kunnes oikeat ratkaisut löytyvät.

Ovatpa asiakkaidemme haasteet suuria tai pieniä, me olemme aina valmiita auttamaan niin projekteissa, hankinnoissa, lakiasioissa kuin riskienhallinnassakin.

Case study

Suuri finanssialan toimija, jolla kehitystarpeita tietosuojaan liittyen

Haaste

Muutokset EU:n tietosuojalainsäädännössä aiheuttivat muutostarpeita asiakkaamme henkilötietojen käsittelyssä. Asiakkaamme hyödynsi omien asiakkaidensa yhteystietoja markkinoinnissa. Lainsäädännön vaatimusten mukaisesti kuluttaja-asiakkaalla on oikeus kieltää markkinointi ja toisaalta sähköiseen suoramarkkinointiin vaaditaan asiakkaan etukäteen antama suostumus. Asiakkaallamme oli asiakastietoa ja niihin liittyviä markkinointisuostumuksia ja -kieltoja eri järjestelmissä. Tehokas, asiakasystävällinen ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä markkinointi edellytti muutoksia asiakastiedon hallintaan, suostumusten ja kieltojen hallintaan sekä näihin liittyviä järjestelmä-, rajapinta- ja prosessimuutoksia.

Ratkaisu

Nykytila ja muutostarve analysoitiin yhdessä asiakkaan sidosryhmien kanssa. Ratkaisua lähdettiin miettimään palvelumuotoilullisin keinoin asiakkaamme omien asiakkaiden näkökulmasta. Miksi asiakas haluaisi antaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin? Missä kanavissa ja miten asiakas haluaisi hallita markkinointiin liittyviä valintojaan? Miten pirstaloituneet markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot saataisiin asiakkaan suuntaan näkymään siten, että ne ovat riittävän yksinkertaisia, informatiivisia ja helposti päivitettäviä?

Ratkaisua rakennettiin yhdessä asiakkaamme markkinointiosaston kanssa siten, että valitut toimintamallit kestävät aikaa ja soveltuvat myös yrityksen tulevaisuudentarpeisiin markkinointistrategian mukaisesti. Kehitystyössä huomioitiin myös asiakasrajapinnassa työskentelevät kartoittamalla heidän kohtaamiaan haasteita ja pyytämällä palautetta suunniteltuun ratkaisuun.

Lopputuloksena asiakkaallemme luotiin keskitetty järjestelmä ja prosessit markkinointiin liittyvien suostumusten ja kieltojen hallintaan. Lisäksi toteutettu ratkaisu mahdollistaa sen, että asiakkaamme pystyy helpommin mukautumaan markkinoiden ja lainsäätäjän muuttuviin vaatimuksiin.

Wiimalaiset

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@wiimapartners.com

Esa Alapuranen

Esa Alapuranen

+358 50 487 6670

Nina Alapuranen

Nina Alapuranen

+358 40 966 4669

Minna Hotakainen

Minna Hotakainen

+358 50 483 8701‬

Gunilla Marno

Gunilla Marno

+358 45 126 7026

Petri Hallikainen

Petri Hallikainen

+358 40 507 3481